Menu
 • Grad-in-scene
 • HMD-Illustration
 • Grad-modes
 • GRAD-web2
 • Grad-web3
 • Grad-Parts
 • Grad-web4
 • GRAD-web-1
 • Grad-web-5
 • GRAD-Stack
 • GRAD-FUD-detail
 • GRAD-FUD2

Het ontwerp van een natuurlijke interface voor HMDs voor CSI the Hague

In dit project werd een HMD (head mounted display) gebruikt om augmented reality weer te geven in 3D met behulp van een apart scherm voor elk oog. Twee camera’s brengen de hele plaats delict in 3D in kaart behulp van state-of-the-art mapping en tracking software die is ontwikkeld aan de TU Delft. Deze tool maakt het mogelijk voor de forensisch onderzoeker om gebruik te maken van ingebouwde hulpmiddelen zoals; thermische beeldvorming, spectrale beeldvorming, en online databases om details zoals bewijs en notities opslaan. Omdat de hele plaats delict in kaart is gebracht en gedigitaliseerd is, kan deze later worden herzien om hypothesen of getuigenverklaringen te toetsen.

Het doel van dit project was om een natuurlijke interface te ontwerpen die d.m.v. gebaren of een tastbaar object kan worden bestuurd. Omdat het systeem, dat momenteel nog ontwikkeld wordt, nog niet stabiel genoeg was om objecten te gebruiken die in de omgeving beschikbaar zijn, is er een product ontworpen dat in verschillende vormen geconfigureerd kan worden. De Fold bestaat uit zes panelen die op verschillende manieren met elkaar kunnen worden verbonden. De panelen worden aan elkaar verbonden d.m.v. een vorm verbinding gecombineerd met magneten. De panelen kunnen aan elkaar geklikt worden in de vorm van een tablet, hexagonaal prisma, stapel en vele andere vormen.

Met AR markers voor tracking, worden menu’s waarmee de gebruiker kan communiceren toegevoegd aan de panelen of de omgeving rond de panelen. Naast dit toegevoegde menu is er altijd een HUD aanwezig met systeeminformatie en een beschrijving van de geselecteerde optie. Omdat de panelen hol zijn, kunnen er ook praktische functionaliteiten aan toegevoegd worden in de vorm van UV LED verlichting en lasers.

 
De scriptie kan hier worden gedownload.

Delen van deze scriptie zijn ook opgenomen in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd door ACM:

Dragos Datcu, Thomas Swart, Stephan Lukosch, Zoltan Rusak, “Multimodal Collaboration for Crime Scene Investigation in Mediated Reality”, 14th ACM International Conference on Multimodal Interaction – ICMI, Santa Monica, California, USA, October 22-26, 2012.